Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů – komentáře
Udělujete tímto souhlas společnosti Správná dvojka s.r.o., se sídlem Úprkova 17/29, 500 09 Hradec Králové, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném ve Spisové značce C 47170, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. (dále jen „Správce“), aby zpracovávala ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

 • Jméno
 • e-mailová adresa,
 • IP adresa.

Jméno, e-mailová adresa budou zpracovány za účelem identifikace autora příspěvku a vložení komentáře.

IP adresa bude zpracována za účelem prevence před cílenými útoky na server Správce.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 5 let. IP adresa bude zpracovávána po dobu 6 měsíců od přidání komentáře, pokud souhlas neprodloužíte.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz ke zrušení odběru v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání komentáře.

Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

poskytovatel webhostingu, společnost THINline s.r.o., Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 267 47 359,

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podmínky pro zasílání novinek na e-mail
Udělujete tímto souhlas společnosti Správná dvojka s.r.o., se sídlem Úprkova 17/29, 500 09 Hradec Králové, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném ve Spisové značce C 47170, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala vaši e-mailovou adresu.

E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel marketingového softwaru Postaffiliate PRO, 3 Germay Dr. Unit 4-1130, Wilmington DE 19804
 • poskytovatel webhostingu, společnost THINline s.r.o., Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 267 47 359,

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.